Nu har föreningen fått en ny hemsida!

UHBFs hemsida har under åren inte ändrats så mycket på sig. Nu har vi bestämt oss för att det är dags för en uppdatering. Den nya sidan kommer med tiden att fyllas med information om föreningen och dess förehavanden.