Styrelsen

En ny styrelse valdes på årsmötet 14 mars 2020:
Ordförande: Mats Regard
Kassör: Mikael Sabel
Medlemsansvarig: Klas Östlund
Aktivitetsansvarig: Gustav Dominicus
Lokalansvarig: Lennart Johansson