Styrelsen

En ny styrelse valdes på årsmötet 18 mars 2017:
Ordförande: Thomas Pirander
Kassör: Mats Regard
Medlemsansvarig: Myron Zaluha
Aktivitetsansvarig: Gustav Dominicus
Ledamot: Thomas Lantz