Årsstämma

18 mars hölls årsstämman. Ny styrelse valdes. Protokoll finns att läsa. Kontakta Thomas Pirander för det.