Surölsträff

Senaste nytt om hembryggarträff med surölstema i Uppsala lördagen 16 juni

Lördag 16 juni bjuder Uppsala Hembryggareförening in till Sveriges första och största (?) hembryggarträff med tema syrlig öl. Klass 10 och 11C i SHBF:s typdefinitioner men även annan öl där andra mikroorganismer än Saccharomyces cerevisiae använts.
Vi håller till utomhus, eller om vädret så kräver under tälttak, i det natursköna Linnés Sävja utanför Uppsala, 10 minuter med buss 5 från Uppsala Resecentrum.

Antalet besökande är begränsat. Bryggare som medför öl har företräde. Rekommenderad minimimängd är fyra liter per brygd. Två bryggare per brygd går in gratis. Folkets val tävling utan klasser: 1:a, 2:a och 3:e pris. Anmälan till folkets val senast lördag 9 juni till gustav.dominicus@gmail.com
Ange brygdens namn, öltyp, namn på bryggare och epost för kontakt.

Endast föranmälda gäster. Kostnad för gäster 100:-. Träffen pågår kl. 13-17. Bryggare som behöver ställa upp sin utrustning är välkomna från kl. 12. Enklare förtäring kommer att finnas. Information och föranmälan till gustav.dominicus@gmail.com senast lördag 9 juni.

 

Hembryggarträff med surölstema i Uppsala lördagen 16 juni 2018
Den 1juni bjuder Uppsala Hembryggareförening in till Sveriges första och största (?) hembryggarträff med tema syrlig öl. (klass 10 och 11C i SHBF:s typdefinitioner men även annan öl där andra mikroorganismer än Saccharomycescerevisiae använts).
Vi håller till utomhus (eller om vädret så kräver under tälttak) i det natursköna Linnés Sävja utanför Uppsala. (10 minuter med buss 5 från Uppsala Resecentrum).
Antalet besökande är begränsat. Bryggare som medför öl har företräde. Rekommenderad minimimängd är fyra liter per brygd. Två bryggare per brygd går in gratis. Folketsval-tävling utan klasser: 1:a, 2:a och 3:e pris. Mer information om träffen och anmälan kommer att anslås på uhbf.se och shbf.se

Endast föranmälda gäster. Kostnad för gäster 100:-. Träffen pågår kl. 13-17. Bryggare som behöver ställa upp sin utrustning är välkomna från kl. 12. Enklare förtäring kommer att finnas. Information, kontakta  gustav.dominicus@gmail.com

Väl mött!