Oktoberfestpub??? och lite fler nyheter.

På lördag den 22 September är det pub i vår lokal med Oktoberfest tema (lager öl). Att göra en bra lager är inte så enkelt och den behöver sin tid för att mogna innan den avnjutas. Kom och njut av en ”Helles”, gärna med passande klädsel till temat.
Mats Regard och Anders Brynö är pubvärdar så anmäl er till dem om ni kan komma, om ni har öl med er och om ni vill avnjuta vår ”Oktoberfest” mat. Bästa öl får pris (Folkets val) samt bästa Oktoberfest dräkt.
Anmäl till mats.regard@telia.com eller anders.bryno@gmail.com
Vår kylanläggning och kranar har fått en genomgång så ni kan ansluta er öl och få den kyld och serverad med kran, vi har 9st kranar.

På förmiddagen den 22:a kommer vi att bygga om lite  i puben så det är lättare att presentera sin öl och mer utrymme vid borden. Alla som har möjlighet att hjälpa till med detta är välkomna. Kontakta Mats Regard för fler detaljer. Vi börjar 10:00 med pub-bygget och 18:00 öppnar ”Oktoberfest”.

Några andra nyheter
– Även UHBF ska tillämpa den nya dataskyddslagen. När du som medlem går in på vår hemsida räknar vi med att du accepterat hur UHBF hanterar dina personuppgifter. Läs mer här: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/05/sou-201739/
Mats Regard (ordförande) har också i mejl till samtliga medlemmar förklarat hur vi hanterar medlemmarnas personuppgifter.

– Att draven läggs på hög i skogen känns inte rätt så vi har beslutat att hantera draven via kommunens avfallshantering. Vi kommer att beställa en hämtning av kärl för både brännbart och komposterbart avfall. Placering av kärlen på baksidan av vår lokal ut mot vägen så den kan hämtas med soppbilen.

– Toaletten är klar i det andra huset (tack HB och Micke) och den har vi tillgång till.  Den fristående toaletten har vi avsikt att ta bort om det fungerar med den nya.

– Plutten krånglar, vi väntar på besked från leverantören om hur felet ska avhjälpas.

– Den 22 september blir det ”körkortsutbildning” för nya medlemmar. Kursen är fulltecknad. Om du är intresserad av att gå nästa kurs kontakta Mikael Sabel.