Ny medlemsbryggning

Lördag 27 oktober kommer UHBF att arrangera en ny medlemsbryggning. Den startar klockan 09.00 i klubblokalen. De nya medlemmar som är intresserade bör ta kontakt med ansvarig bryggare: Gustav Dominicus, gustavdominicus@yahoo.se, 0708-447787, för vidare information. Det finns ej många platser så anmäl er så fort som möjligt.