Ölbryggning för nya medlemmar

Du som är ny medlem i UHBF och inte har varit med och bryggt på våra bryggverk i lokalen i Sävja, nu får du chansen. En erfaren bryggare instruerar och lär dig brygga öl på vår utrustning så att du i framtiden kan brygga på egen hand. Eftersom vår lokal inte är så stor kan vi max ta med 4 personer per tillfälle.

Tid: lördag 2019-03-23 kl 9:00, Bryggningen tar ca 7 timmar men ha gärna lite marginal för att det blir någon försening.

Vi kommer att brygga på två av föreningens bryggverk, Braumeister 50, som ger ca 45-50 l öl per bryggverk. Det blir alltså två öl vi brygger.

Anmälan till Gustav Dominicus, gustavdominicus@yahoo.se