Styrelsen

En ny styrelse valdes på årsmötet 30 mars 2022:
Ordförande: Mats Regard
Kassör: Kim Sherwood
Medlemsansvarig: Klas Östlund
Aktivitetsansvarig: Gustav Dominicus
Lokalansvarig: Lennart Johansson
Suppleant: Lena Vinterbäck