Styrelsen

En ny styrelse valdes på årsmötet 17 mars 2018:
Ordförande: Mats Regard
Kassör: Mikael Sabel
Medlemsansvarig: Myron Zaluha
Aktivitetsansvarig: Gustav Dominicus
Ledamot: Kid Svedberg