Styrelsen

UHBF styrelse vald på årsmötet 23 mars 2023

Ordförande: Mikael Terner

Kassör: Kim Sherwood

Medlemsansvarig: Klas Östlund

Brygglokalansvarig: Lennart Johansson

Ledamot: Daniel Noreland

Suppleant: Lena Vinterbäck