Basmalt

Föreningen köper in basmalt som förvaras i slutna kärl i brygglokalens övervåning, maltboden. För närvarande ingår följande maltsorter i basmaltsortimentet: pale ale, pilsner, Carafa III, vete, munchener. Beroende på säsong kan det även finnas annan malt. Föreningen säljer inte malt för annat bruk och det är inte tillåtet att ta malt från lokalen. Specialmalt tar man med själv när man brygger.