Medlemsavgift

Medlemsavgiften är för närvarande för en ordinarie medlem är 500 kr per år. En medlemsavgift per familj räcker, och familjemedlem betalar inget. Nya medlemmar betalar ett investeringsbidrag på 500 kr vid inträde i föreningen.

Medlemsavgiften betalas in i februari före årsmötet. Nya medlemmar som betalat in medlemsavgift i december föregående år behöver inte betala igen i februari.

Föreningen har tre medlemskategorier.

Ordinarie medlem: En ordinarie medlem har rätt att på egen hand brygga i lokalen efter att ha genomgått körkortsutbildning. Ordinarie medlem betalar full medlemsavgift och kan delta i alla träffar och andra föreningsarrangemang

Familjemedlem: En familjemedlem tillhör ordinarie medlems familj och bor på samma adress som ordinarie medlem. Familjemedlem har rätt att brygga med ordinarie medlem och delta i träffar och andra föreningsarrangemang. En familjemedlem betalar ingen medlemsavgift. En familjemedlem har inte rösträtt på medlemsmöten.

Vilande medlem: Medlem som vill ta en paus i sitt medlemskap men kunna komma tillbaka till föreningen utan att betala nytt investeringsbidrag kan begära vilande medlemskap hos styrelsen. Vilande medlemskap innebär att man tekniskt inte är medlem och inte har rätt till några medlemsförmåner.