Medlemsansvar

Alla medlemmar i UHBF har följande skyldigheter:

  • Ta ansvar för att hålla snyggt i brygglokalen och maltboden. Rengöra bryggverk och annan utrustning i samband med bryggning, lämna lokalen i bättre skick än när du kom!
  • Ta ansvar för vilka som får tillträde till våra lokaler. Lämna inte ut dörrkoder och annan känslig information till personer utanför föreningen.
  • Anmäl om du råkar ha sönder någonting, det är inte roligt att upptäcka att något är trasigt när man kommer dit för att brygga. Anmäl om basmalt, rengöringsmedel eller andra förbrukningsvaror börjar ta slut.
  • Följ gällande lagar vad gäller hembryggd öl, se Vad säger lagen om ölbryggning?

Vi ser gärna att medlemmar

  • någon gång är med och anordnar en pubkväll, det är också ett bra sätt att lära känna andra i föreningen.
  • är med som funktionär eller hjälper till på annat sätt i samband med den årliga Belgoträffen.