Föreningsdata

Namn: Uppsala hembryggareförening Postadress: c/o Mikael Terner, Vindhemsgatan 10 A, 752 24 UPPSALA
Hembrygdsgårdens adress: Linnés Sävja, Carl von Linnés väg 3, Uppsala

Organisationsnummer: 802431-7490
Bankgironummer: 5791-4335
Swish: 1230004689
Kodlås till brygglokal: 1883
Kodlås till grind: 3887