Kontakt styrelsen

Email till alla i styrelsen: uhbf-styrelse@googlegroups.com

Ordförande: Mikael Terner 0704535792
Kassör:
Kim Sherwood 0701711685
Medlemsansvarig:
Klas Östlund 0705123327
Brygglokalansvarig:
Lennart Johansson 0706691738
Ledamot: Daniel Noreland 0709118767
Suppleant: Lena Vinterbäck 0702363451