Bryggavgifter

Bryggavgift (”kastrullavgift”) betalar man vid varje bryggtillfälle och den täcker normalt basmalt, el, vatten, gas och förbrukningsmaterial. Då det är höga priser på både el och malt, så subventionerar föreningen varje bryggning, trots bryggavgift. Men det är en kostnad vi vill ta för att stimulera ett aktivt bryggande hos medlemmarna.

Du betalar dels en avgift för basmalten och dels en avgift för ett bryggverk.


Basmalt som föreningen tillhandhåller kostar 15 kr/kg, brygger du på flera bryggverk betalar du enbart för malten du använder på det största bryggverket.

Du betalar enbart en avgift för det minsta bryggverket du använder.

  • Braumeister 50: 100 kr
  • BrewTool 80, SS BrewTech 80 och Starbo: 150 kr
  • Plutten SS, BrewTech 37: 50 kr
  • Kraftwerk: 250 kr

Ett räkneexempel: om du brygger med 20 kg basmalt i BrewTool 80 och 4 kg basmalt i Plutten så blir kastrullavgiften: 20×15 kr + 50 kr = 300 kr.